top of page

פנסי פרקינסון

תלמידה בהוגוורטס שמשתייכת לבית סלית'רין. לומדת בשכבה עם הארי פוטר, רון וויזלי והרמיוני גריינג'ר. אחת מחבריו הקרובים של דראקו מאלפוי, אותו היא מעריצה. היא "ילדה רעה", שמתוארת כאינטרסנטית, מגעילה, שיפוטית, וסנובית. היא מקטינה ומתנהגת בבריונות לתלמידים מוגלגים ותלמידים שמשתייכים לבתים אחרים. היא נצר לבית "פרקינסון" שמשתייך ל'עשרים ושמונה הטהורים' - עשרים ושמונה משפחות שכל צאציהן נישאו רק לטהורי ולא "התערבבו" עם מוגלגים או חצויי דם. יש לה תווי פנים קשות וחלק מהתלמידים חושבים שהיא דומה מעט לכלב פאג.

bottom of page