top of page
Shiraz_Myerson_photorealistic_school_portrait_of_Hermione_Grang_e2421461-370a-4899-973c-bf

הרמיוני ג'ין גריינג'ר

אחת מגיבוריי הסדרה וחברתם הטובה ביותר של הארי פוטר ורון ויזלי. הרמיוני גדלה במשפחת "מוגלגית", כלומר, במשפחה "רגילה" שאיננה חלק מעולם הקוסמים. הוריה של הרמיוני, רופאי שיניים במקצועם, שמעו בפעם הראשונה על הוגוורטס רק אחרי שהגיע לביתם מכתב הקבלה של הרמיוני. למרות שהיא לא נולדת למשפחה של קוסמים ומכשפות, הרמיוני נחושה להדביק את הפער וללמוד כל מה שהיא יכולה על עולם הקסמים. את גיבוריי הסדרה היא פוגשה עוד ברכבת בדרכה להוגוורטס, וכמו הארי ורון - גם היא ממויינת לבית גריפינדור. הרמיוני היא נערה חכמה ורבת תושיה, שמכונה בידי רבים כ"מכשפה המבריקה ביותר בדורה". היא מצטיינת בלימודיה והפחד הגדול ביותר שלה הוא שיסלקו אותה מבית הספר. היא מתוארת כבעלת שיער חום, מתולתל ומבולגן. יש לה עיניים חומות ושיניים קדמיות גדולות. היא אמיצה, נאמנה ולא מפחדת מאתגרים. היא אחת משלושת הגיבורים הראשיים של סדרת הספרים, והיא מצטרפת להארי ורון בהרפתקותיהם בעולם הקוסמים.

כינויים נוספים: הרמיוני גריינג'ר, הרמיוני גרינג'ר, הרמיוני גריינגר. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Shiraz_Myerson_hermione_granger_long_brown_hair_with_highlights_91c191ae-021f-4f54-b0f8-13
Shiraz_Myerson_photorealistic_picture_of_a_woman_that_looks_lik_a65e8506-c5a5-407e-9973-23
Shiraz_Myerson_hermione_granger_long_brown_hair_with_highlights_d69e800d-8c02-4014-b310-da
Shiraz_Myerson_photorealistic_school_portrait_of_Hermione_Grang_6ae8c68d-70f2-43e8-b78c-61
Shiraz_Myerson_hermione_granger_long_brown_hair_with_highlights_b691651d-c3f6-4415-90ef-e9
Shiraz_Myerson_hermione_granger_long_brown_hair_with_highlights_109a387d-bcca-41a0-9bda-ec
Shiraz_Myerson_hermione_granger_long_brown_hair_with_highlights_0ca853d1-364f-43ac-a8fb-8b
bottom of page