top of page
Shiraz_Myerson_Hologram_of_a_ghost__only_the_face_in_the_pictur_0894a245-f9c8-458a-bc2f-51

הנזיר השמן

רוח הרפאים של בית האפלפף. בצעירותו הוא למד בהוגוורטס והשתייך לבית האפלף. הנזיר השמן הקדיש את חייו לכמורה, להפצת טוב ולעזרה לבריות. הנטייה שלו לדאוג לאחרים לפני שהוא דואג לעצמו היא זו שהובילה בסוף למותו: עמיתיו של הנזיר חשדו שהוא עושה קסמים והוציאו אותו להורג באשמת כפירה וכישוף. הנזיר מתואר כאדם שמח, טוב לב ועליז, שמקשיב ומסייע לתלמידי בית האפלף בכל מה שהם צריכים. הוא דוגל בעבודה קשה ומתנגד לשבירה של החוקים. הוא קוסם שמן שעוטה את מדי הכמורה אותם לבש בעת הוצאתו להורג.

bottom of page