top of page
Shiraz_Myerson_photorealistic_school_portrait_of_Ginny_Weasley__a9427504-c610-4306-b016-bf

ג'ינרווה "ג'יני" מולי וויזלי

הילדה השישית במשפחת וויזלי ואחותם הקטנה של של ביל, צ'ארלי, פרסי, פרד, ג'ורג' ורון. ג'יני מתגוררת עם בני משפחתה ב"מחילה" (הכינוי לבית הייחודי של משפחת ויזלי). ג'יני היא הילדה היחידה בבית משפחת ויזלי. מכוון שהיא גדלה עם חמישה אחים גדולים היא מתוארת כספורטיבית וקשוחה בהשוואה לבנות האחרות שלומדות איתה בשכבה. ג'יני מתחילה בלימודיה בהגוורטס שנה אחרי הארי, רון והרמיוני. כמו יתר בני משפחת וויזלי, גם היא ממוינת לבית גריפינדור. ג'יני מתוארת כבעלת שיער ג'ינגי ארוך, נמשים ועיניים חומות ובהירות. מכוון שהיא גדלה בעולם הקסמים, ג'יני שמעה סיפורים על הארי פוטר עוד לפני שהיא פגשה אותו ביומו הראשון ללימודים. ג'יני מתאהבת בהארי אחרי שהוא עוזר להציל את חייה ובמשך מספר שנים היא מתחמקת ממנו כי הוא גורם לה להסמיק בקלות. ג'יני היא מכשפה כישרונית, חזקה, עקשנית ואמיצה. כמו כן, היא שחקנית קוידיץ' כישרונית ובהמשך סדרת הספרים היא מתקבלת לנבחרת הקווידיץ' של בית גריפינדור. 

כינויים נוספים: ג'ינרבה וויזלי, ג'ינרווה וויזלי, ג'יני ויזלי, ג'יני וויזלי. Ginny Weasley. 

shirazmyerson_water_color_image_of_Ginny_Weasley_playing_quiddi_3f3434f6-45e5-47a0-b665-93
shirazmyerson_photorealistic_image_of_Ginny_Weasley_running_lon_be49c9b8-71d8-47f8-a291-e0
shirazmyerson_photorealistic_image_of_Ginny_Weasley_exersicin_d7d93abe-643e-4734-8679-19a2
shirazmyerson_photorealistic_image_of_Ginny_Weasley_exersicin_d7d93abe-643e-4734-8679-19a2
shirazmyerson_ginny_weasley_very_long_straight_hair_Strawberr_46e6f976-260a-46e4-ba31-31c1
shirazmyerson_ginny_weasley_very_long_straight_hair_Strawberry__f4a414aa-9583-4db8-be39-55
shirazmyerson_photorealistic_image_of_Ginny_Weasley_exersicing__f54da5c6-d2b3-4aca-b703-66
shirazmyerson_water_color_image_of_Ginny_Weasley_kissing_Harr_0bfa32f4-b99f-46c0-acff-26f3
bottom of page